Poznaj nas

Elastyczne warunki współpracy

Słuchamy potrzeb klientów. Wspólnie doprecyzowujemy szczegóły realizacji.

Wszechstronne rozwiązania logistyczne

Nasze procesy logistyczne są indywidualnie dobierane do potrzeb klientów.

Terminowość
dostaw

Prawidłowo skoordynujemy w czasie pracę nad projektem klienta – wiemy jak cenna jest terminowość!

Wysoka jakość
usług

Jesteśmy certyfikowanym partnerem biznesowym. Posiadamy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485.

 • doświadczony zespół – dystrybucja podzespołów elektronicznych od 1990 r.​
 • procedury kwalifikacji dostawców
 • wieloletnia współpraca z dostawcami opierająca się na partnerskich​ stosunkach
 • walidacja materiałów​
 • kontrola elementów mechanicznych i nieelektrycznych
 • inspekcja opierająca się o standardy AQL​
 • weryfikacja RoHS​
 • walidacja procesów​
 • walidacja pierwszej próbki​
 • CTQ, QA – kontrola punktów krytycznych procesu​
 • analiza danych jakościowych​
 • ciągłe udoskonalanie procesu​
 • 100% kontrola produktów na wyjściu
 • testowanie produktu z punktu widzenia klienta końcowego​
 • każda wada traktowana jako zewnętrzna reklamacja​
 • podejście 8D do problemu​
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 13485
 • pomiar temperatury i relatywnej wilgotności
 • kontrola pola elektrostatycznego​
 • pomiar zobojętnienia ładunku​
 • pomiar rezystancji​
 • wewnętrzne szkolenia ESD dla pracowników​
 • plany kontroli
 • 8D – skrupulatna metoda zespołowego rozwiązywania problemów
 • PDCA – cykl Deminga
 • metody Ishikawy, Pareto​
 • system zarządzania jakością
 • ciągłe doskonalenie systemu
Dowiedz się więcej