Projektowanie urządzeń elektronicznych

Czas

KOORDYNACJĘ PROCESU
PRZEZ ZAUFANEGO
PARTNERA BIZNESOWEGO

Optymalizację
techniczną
projektu

Optymalizację
kosztową
projektu

DOSTĘP
DO NAJBARDZIEJ
ZAAWANSOWANYCH INŻYNIERÓW

Projektowanie urządzeń
i obwodów drukowanych

Projektanci elektroniki z działu konstrukcyjnego korzystają z najlepszego oprogramowania dostępnego na rynku – m.in. EDA Altium Designer. Wramach współpracy z klientami obsługujemy także programy Protel 99SE, Allegro, CADSTAR, CircuitMaker 2000, Orcad, PADS, P-CAD, DxDesigner.

Optymalizacja kosztowa pod kątem
doboru materiałów i podzespołów

Optymalizacja techniczna istniejących
projektów (pod kątem właściwości,
funkcjonalności, jakości)

Optymalizacja czasowa pod kątem
możliwości czasu potrzebnego na
wyprodukowanie modułów

Testy funkcjonalne

Testy bezpieczeństwa

Weryfikacja norm
i standardów

Projektowanie
testerów