LOGISTYKA I PRZYGOTOWANIE DO KOŃCOWEJ SPRZEDAŻY

  • magazynowanie i skład konsygnacyjny
  • wysyłka do klienta końcowego
  • preferencyjne koszty transportu
  • dostawy na czas (JIT)
  • przygotowanie opakowań do sprzedaży detalicznej
  • druk instrukcji
  • druk certyfikatów
  • konfekcjonowanie i pakowanie