Dostawa i montaż PCB

Zebranie niezbędnych danych i przekonwertowanie ich do plików produkcyjnych

Fotolitografia

Trawienie obwodu drukowanego

Laminowanie PCB

Wiercenie otworów i czyszczenie

Metalizacja otworów

Wytworzenie warstw obwodów zewnętrznych

Wykończenie powierzchni PCB

Wycinanie paneli PCB

Test elektryczny płytki PCB (e-test)